Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.39 10 39 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.41 10 41 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.43 10 43 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.44 10 44 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.51 10 51 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.52 10 52 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.55 10 55 Kafkasya'dan gelen Çerkes muhacirlerin biran evvel iskan ettirilmeleri. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.56 10 56 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.57 10 57 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.59 10 59 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.60 10 60 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.64 10 64 Rusya'nın Kuban vilayeti Habiliski karyesi ahalisinden olup Suriye'ye hicret etmek isteyen 30 Çerkes ahalinin hasta olmadıkları tesbit edildiğinden iskanlarının yapılması. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.66 10 66 Rusya'nın Kuban vilayeti Akatar bölgesinden Osmanlı Devleti'ne hicret etmek isteyen 35 Çerkes aile namına vekil Hacı Ahmed Hakay'a, öncelikle iskan ettirilecek bölgeyi görmesi ve sadece kendilerine arazi tahsis edileceğinin bildirilmesi. (Dahiliye; Muhaceret)
İRADE İ.HR.10.506 10 506 Bazı Lehlilerin eski İngiltere Sefaret Sırkatibi David Orfas ile birleşerek Çerkesistan, Eflak, Bogdan ve Sırbistan taraflarında ihtilal çıkarmak istedikleri.
İRADE İ.ML.10.33 10 33 Trablusgarb'a sürülen Çerkes Süleyman'a, mahalli emvalden maaş tahsisi. (1311/L-19)
İRADE İ.ML.10.46 10 46 Saray-ı Hümayun ağalarından Faik Ağa'nın mahlul kalan maaşının, Medine muhacirlerinden cariyeleri Çerkes Dilhayat ile İhsan Hanım'a tahsisi. (1311/Za-10)
KIBRIS KB.MAA.FE.10.72 44 10 72 44 Çerkes Derviş Hüseyin Efendi ispat-ı rüşd etmekle emanetteki nakit parasının Leymosun Eytam Sandığı'na havalesine dair. (Leymosun ve Baf Kazaları Niyabeti 2; EHT.)
YILDIZ Y.PRK.ASK.10.66 10 66 Türk ve Çerkes soyundan olan Subayların Mısır Ordusundan tek tek ihrac edildiği.
YILDIZ Y.PRK.DH.10.54B 10 54B Ermeni erbab-ı fesadına karsı Kürdlere, Çerkeslere ve Avşar Aşireti'ne sabır tavsiyesinde bulunulduğu. (a.g.y. tt.)
YILDIZ Y.PRK.ESA.10.85 10 85 Kafkasya'daki Müslümanların memalik-i mahsusaya hicret etme isteklerinin İngiltere Parlamentosu'nda müzakere edildiği. İzmid-Ankara simendiferi müstahdemlerinden Avusturyalı ve İtalyan bazı kişileri Çerkeslerin öldürdüğü. Osmanlının Rusya'yla iyi ilişkiler içinde bulunmasını İngiltere'nin çekemediği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI