Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1226 0
HATT-I HÜMEYUN 1226 0
HATT-I HÜMEYUN 1226 0
HATT-I HÜMEYUN 1226 0 Erzurum Valisi Pehlivan Paşa'dan gelen şukka olup Erzurum'a duhulünden sonra İran, Gürcistan ve Rusya taraflarından dostluk mektupları gelmeğe başladığı ve Zohum sabık muhafızı Keleş Beyzade Arslan Bey de yanına gelip misafir olduğu ve bu zat hakkında ne emir buyrulacağına dairdir.
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1237 0 Prusya'dan celbolunacak ofçiyaller hakkında Prusya ile Çerkeş ve Gürcülerin muharebe edeceklerine ve bu hususda 20 piyade alayı ve bir liva topçu askeri hazırlandığına, Mısır'ın maliyesinin bozuk olduğuna, Kostantalı Ahmed Bey tarafından gönderilen mektubda Arabistan'da yapılacak icraatta mühim rol oynayacak derece mahir olduğuna dair Prusya sefiri Kamil Paşa'dan Umur-ı Hariciye nazırına gönderilen takrir.
HATT-I HÜMEYUN 1240 0
HATT-I HÜMEYUN 1240 0
HATT-I HÜMEYUN 1240 0
HATT-I HÜMEYUN 1240 0 Rusların berri ve bahri askerinin Anapa Limanı'na dahil olarak harbettikleri ve buna mukabil olarak Osmanlı askerinin hemen toplu bir surette mukabele edilmesi hakkında Selim Paşa'dan Ağa Hüseyin Paşa'ya kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1241 0
HATT-I HÜMEYUN 1244 0
HATT-I HÜMEYUN 1244 0
HATT-I HÜMEYUN 1254 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI