Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MUİ.10.2.37 10 37 İstanbul, Selanik, Edirne, Manastır, Cezair-i Bahr-ı Sefid, Kosova ve Yanya Vilayetlerine baglı çesitli kazalara kaymakam tayini.
HAZİNE-İ HASSA HH.SAİD.MEM.10.1 10 1 Hacı Ali Bey, Çerkes ümerasından Abdullah Bey oğlu, 1273 Kafkasya doğumlu, Hazine-i Enderun-ı Hümayun serhademesi (HH.SAİD.d 5/131).
HATT-I HÜMAYUN HAT.10.333H 10 333H Rusya'daki Çerkes ve Mozdek taifelerinin Tiflis'e geleceklerine ve Ereğli Han ile Açıkbaş Hanı'nın kendilerine temayüllerine ve Çerkeslerin Anonim yolunu tevsir çalıştıklarına ve Tiflis Han'ın is'arına göre Ruslarla sulh devam ettikçe Osmanlı mülküne taarruz etmeyeceklerine ve hareketlerinin İran ve Dağıstan ile görülecek islere ait olduğuna ve İran hanlarına teb'iyet haberlerine casuslardan sıhhatli malûmat alınmadığına ve Tebriz ve Ereğli Han'ın Rusya'ya mutabea altında İslâm Lezkilerin Bağdat'a geldiklerine ve Mirhu sancağı beyinin fukaraya zulmüne ve adamlarının takibi üzerine Erzurum Valisi Timur Paşa'ya iltica ettiğine ve Hoy Hanı Ahmed Han'ın oğlu ile gönderdiği mektupta sifahî izahatına ve Tebriz Hanı Necef Kulu Han'ın Rus fesadının söndürülmesine amade olduğuna ve Feth Ali Han'ın şehzade ile yakınlık ve taraftarlık göstereceğine ve İran ile dostluk tesisine aittir.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.1 10 1 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.2 10 2 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.5 10 5 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.6 10 6 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.7 10 7 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.8 10 8 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.9 10 9 Hicretlerine müsaade edilmiş olan Yunan muhaciri ve Çerkes kabilelerinden bin hane içinde otuz bir hanenin isimlerinin kayda geçip geçmediği anlaşılamadığından, bunlar hakkında yapılacak muamelenin bildirilmesi. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.10 10 10 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.11 10 11 Kafkasya'nın Kuban İslam ahalisi ve Çerkes kabilelerinden olup hicretlerine izin verildiği halde gelmeyen otuz bir hanenin gelişlerinin sağlanması hususunda gereken muamelenin yapılması. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.13 10 13 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.15 10 15 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.16 10 16 Osmanlı ülkesine hicret eden iki yüz Çerkes nüfusun iskan ettirilmesi için Osmanlı tabiyyetini kabul etmeleri, aksi takdirde geldikleri yere iade edilmeleri. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.17 10 17 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.18 10 18 Karadeniz iskelelerinden İstanbul'a gelen Çerkes muhacirlerinden iki Ruble alınması gerekirken, Sivastopal Sehbenderliği tarafından kendilerinden on beş Ruble pasaport kayıt ücreti alınan İslengiri, Matraşe, Baraf Ofraf adlı Çerkes muhacirlerin bu hususa dair Hariciye Nezareti'ne sundukları istida. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.19 10 19 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.36 10 36 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.38 10 38 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI