Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.65.4538 65 4538 Hazine-i Amire'den çıkarılıp kapıcıbasıya teslimen gönderilen Surre-i Hümayun ile hacıların korunması için Karaman Valisi Vezir Çerkes Hasan Pasa ile Konya ve Adana arasında vaki yol ve menzillerdeki kadı, naib, kethüda, serdar, ayan-ı vilayet ve is erlerine ferman irsali. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.79.5469 79 5469 Kuban Nehri'nin beri tarafındaki Çerkesler'in bir kaç kale inşasına izin verildiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.80.5552 80 5552 Çerkes Hasan Pasa'nın vefatından önce Sofya'da Çukacılar Hanı'nda bir odaya koyduğu eşyasının irsaline dair Sofya kadısı ve mütesellime hüküm.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6631 97 6631 Karaman Valisi Vezir Çerkes Hasan Pasa için İçil sancağı kazalarında üç taksit halinde toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Ermenek Naibi es-Seyyid Ahmed'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6632 97 6632 Vezir Çerkes Hasan Pasa'ya tevcih olunan Karaman eyaleti kazalarından toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Kayseri Naibi es-Seyyid Ömer'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6633 97 6633 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Aksaray Naibi es-Seyyid Mustafa'nın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6634 97 6634 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Aladag Naibi es-Seyyid Mehmed'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6635 97 6635 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Ilgın Naibi es-Seyyid Yusuf'un ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6637 97 6637 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Gafriyad Naibi es-Seyyid Ali'nin ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6640 97 6640 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Göç-i Kebir Naibi Osman'ın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6642 97 6642 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Perluganda Naibi es-Seyyid Osman'ın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6644 97 6644 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Beysehir Naibi es-Seyyid brahim'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6645 97 6645 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Seydisehir Kadısı Halil'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6646 97 6646 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Kırsehir Naibi Hüseyin'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6647 97 6647 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Larande Naibi el-Hac Ali'nin ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6648 97 6648 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair İshaklı Naibi Mustafa'nın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6649 97 6649 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Aksehir Naibi es-Seyyid Abdurrahman'ın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.I.4.342 4 342 Sabık Kapıagası Gazanfer Aga'nın utekasından yevmi on akçe vazifeli Çerkes Mehmed'in vefatıyla ulufesinin Hüseyin Abdullah'a verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.II.15.1691 15 1691 Çerkes Beyi Ahmed ile kardeşlerine Kefe Mukatası'ndan olmak üzere ulufe tahsis edilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.II.2.197 2 197 Çerkes ümerasından Mirza Seyyid Ahmed'in salyanesini Mukataa-i Nezaret-i İskele-i Kefe malından alması ve beratının yenilenmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI