Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET C..SM..9.442 9 442 Maa sütun on hazineli kubbe çadır, iki kıta sekban çerkesi ve bir kıta açık memşanın sergi halifesi efendi ile, Ruznamçe-i Hümayun için, içi kırmızı ve dışı cengari on iki hazineli maa sütun iki kıta Abdi Pasa biçimi çadır Mehterhane mevcudundan ita edilmek üzere Başmuhasebe'ye kayıt buyrulması.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.9.88 9 88 İbrahim, Abaza
DAHİLİYE DH.EUM.6.Sb.9.12 9 12 Aydın, Bergama ve Gördes havalisinde yapılan takibat sonucunda köylü eşkıyadan ve asker firarisi eşkıyalardan yakalananlar olduğu.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.9.24 9 24 Davar mübayaası için Çumra'ya gitmekte olan Davar taciri Mehmet'i öldürüp soyan Konyalı Ali ve Çerkes Osman ile tartışma neticesi Ilgız'dan Benderli Hasan'ı öldüren Balıkesirli Mehmed'in yakalandığı.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.9.14 9 14 Bitlis Jandarma Yüzbaşısı Sultan Ağa ile Çerkes Mehmed Beyleri öldüren Kasım b. Molla Cafer, Ömer b. Bird ve Arif b. Derviş'in Haydaranlı Hüseyin Pasa tarafından yakalandığı.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.9.50 9 50 Çorum'da görevli zabtiye efradından Çerkes Ali'nin Merzifon'da bulunan evinden çalınan eşyalarının bulunarak iade edilmesi.
HATT-I HÜMAYUN HAT.9.324İ 9 324İ Sohum Kalesi'nin müstahfaz hale getirilmesi ve Abaza taifesinin telifi ve Çerkes beylerine mektuplar gönderildiğine dair Çıldır Valisi Süleyman Pasa mührüyle Sadaret'e tahrirat.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.1 9 1 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.D.9.3 9 3 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.7 9 7 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.9 9 9 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.12 9 12 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.14 9 14 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.16 9 16 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.18 9 18 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.21 9 21 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.22 9 22 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.23 9 23 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.24 9 24 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.25 9 25 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI