Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın kaimesinde bilumum kabail itaat ettikten maada dağ içinde ve sarp bir yerde bulunan Medarni namındaki kabile de İslamı kabul edip ^ hatip ve imam gönderildiği ve sadakat yemini ettikleri ve lisanları hiç bir kabile lisanına benzemediği hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Anapa civarında karaya oturan geminin kurtarılması üzerine Ceneral Alekse Girenc'in Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya gönderdiği teşekkür mektubu.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Ceneral Alekse Girene tarafından Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya gönderilen mektub tercümesi olup Anapa civarında baştan kara olan gemilerinin kurtarılmasından dolayı imparatorun memnun olduğu ve mücevherli bir kutu hediye yolladığı hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Ceneral Alekse Girenc'den Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya yazılan Rusça mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Medazi, İyiga ve Çoza kabilelerinin hükümete sadık ^ kalacaklarına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya verdikleri taahhüd senedi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Devlet-i Osmaniye'ye sadık kalacaklarına ve Rus hududuna tecavüz etmeyeceklerine dair Abaza y-kabilelerinin Anapa'ya giderek kendilerini taltif etmiş ı olan Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya verdikleri hakkında mahzar, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Obuh, Vardana ve Şaşa kabilelerinin hükümete sadık kalacaklarına dair hazırladıkları ahidname. Abazya'da A Yalıboyu'nda olan sefinelerin ve sahiplerinin isimlerini gösterir.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hükümete sadık kalacaklarına dair Şekivay kabilesinin takdim ettikleri ahidname. Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen şukka olup Trabzon, X Canik ve Karahisar'a emr-i alinin mübaşirler vasıtasıyla gönderilerek tertip olunacak askerin ilkbaharda Anapa muhafazasında bulunmalarının temin edilmesi hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hükümete sadakat göstereceklerine dair Gerkini kabilesinin verdiği ahidname. Anapa muhafazası için Canik, Trabzon ve Karalı i sar'dan tertip olunan asker \, gelmediğinden maiyeti askeriyle Anapa'da kışlayacağı lakin münavebe askerinin ilkbaharda sevkedilmeleri için bu kazalara mübaşirler tayin ve Trabzon askerinin ağaları maiyetiyle gönderilmesi hakkında Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Şabsuğ kabilesinin hükümete sadık kalacaklarına dair verdikleri taahhüd ve tasdikname. Trabzon Valisi ve Anape Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen şukka olup Yalı ^n boyu kabilelerinin itaat etmedikleri ve sahillerine düşen gemileri yağma ettiklerinden o tarafa gidecek sefinelerin Anapa'ya gelerek muhafızların yardımıyla gitmeleri ve buna dair ferman-ı ali ısdarı ve bu hainlerin tedip edilmeleri hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Osmanlı Devleti'ne sadık kalacaklarına dair Karacay kabilesinin Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya verdikleri ahidname. Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa tarafından Sadaret'e yazılan kaimede Anapa muhafazası için Canik, Trabzon ve Kasar'dan tertip olunan asker gelmediğinden Anapa'da mevcud askeriyle kışlayacağı fakat münavebe askerinin evvel baharda sevk edilmeleri için mezkur kazalara mübaşirler tayin ve Trabzon askerinin ağaları idaresinde gönderilmeleri hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hükümete sadık kalacaklarına dair Nogay kabilesinin Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya verdikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hatukay kabilesinin hükümete sadık kalacaklarına dair y Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya takdim ettikleri taahhüdname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hükümete sadık kalacaklarına dair Kabartay kabilesinin • Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya verdiği ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Cane kabilesinin Devlet-i Osmaniye'ye sadakat göstereceklerine dair Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya / verdikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Besni kabilesinin hükümete sadık kalacaklarına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya takdim ettikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Alnıkesik kabilesinin Osmanlı Devleti'ne sadık kalacaklarına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya verdikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hükümete sadık kalacaklarına dair Mefoş kabilesinin Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya takdim ettikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Besniba kabilesinin Devlet-i Osmaniye'ye sadık kalacaklarına dair Trabzon Valisi ve Anape Muhafızı Hasan Paşa'ya verdikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Sohum kazası halkının mahzarı olup Anapa'da bulunanTrabzon Valisi Hasan Paşa'nın yanına bir heyet gönderdiklerine ve Sohum kalesini düşmandan kurtarabilmeleri için kendilerine yardım edilmesi ricasına dair. a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI