Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YABANCI ARŞİVLER YB..04.8.36 8 36 İsimlerine kur'a isabet edenlerden bedel-i sahsi vereceklerin Çerkes muhacirlerinden köle azad etmeleri, bundan hasıl olan akçenin alay ve tabur sandıklarında hıfzedilmesi hususunda Berkofça Kaymakamlıgı'na tahrirat.
YABANCI ARŞİVLER YB..04.9.65 9 65 Nis sancağının 1282 Eylülü basından Kanunsanisi nihayetine kadar beş aylık hesapları, merkezi muhasebede incelenerek bilcümle defter, mazbata ve senedlerinin hazırlanan hülasa cedveliyle Maliye'ye takdim olunduğu, Hazinece gereğinin icrası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.KV.202.20143 202 20143 Üsküp şehrine elektrik getirmek için Üsküp Belediyesi'ne imtiyaz verilmesi.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.15.1412 15 1412 Elektrik mütehassıslarından Köprülü Telgraf ve Posta Müdürü Yusuf Bey'in, kendisine elektrik üretim ve kullanım imtiyazı verilmesini talep eden istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.KV.152.15179 152 15179 Seyyar Avcı Taburu'nun Nekoric-i Cedid köyünün Çerkes mahallesi civarında tüfek ve fişek bulduklarına dair Kumanova Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.KV.48.4796 48 4796 Vulcıtrın'in İhsaniye-i Bala karyeli Çerkes Yusuf'un kerimesi Han'ı kaçırıp bilahare intiharından dolayı cereyan eden tahkikatta, merkum Çerkes Adem b. Salih'in kaymakamlığa gönderilmesinin icab ettiğine dair Priştine Mutasarrıflığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.MN.112.11115 112 11115 Pirlepe'nin Radovil köyünden Atişko Dimef'in katırını elinden alan piyade efradından Çerkes Mehmed Ali hakkında yapılan muameleye dair.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.105.10475 105 10475 Hemendos köyündeki Çerkes muhacirlerle Nuri Efendi arasında tartışmalı olan arazi hakkında tarafsız ve ciddi bir inceleme için tensib buyrulan memurun köye gönderilerek tedkikat neticesinin bildirilmesine dair Siroz Mutasarrıflığı'na tezkire.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.11.1034 11 1034 Tapulu arazilerini kanunsuz olarak zabteden Çerkeslerin, arazilerinden çıkarılması ve gerekenin yapılması için Siroz Mutasarrıflığı'na emir verilmesini isteyen arazi sahiplerinden Avusturya tebaasından Todoragi, Niğlidor ve kardeşlerinin telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.124.12335 124 12335 Boyova köyünden Çerkes oğlu Mehmed'i yaralayan, Mustafa Çavuş'un çobanlarından Hasan ve Hüseyin'in yakalandıklarına dair Sarışaban Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.145.14497 145 14497 Demirhisar'ın Kırşova karyesinden Bulgar Çerkes Kata Veled-i Atnaş'ın komşusu Rum Dimitri veled-i Nikola tarafından yaralandığına ve tahkikatına dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.176.17556 176 17556 Yenice Orman korucularından Çerkes İlyas'ın Kıslar köyü civarında cesedinin bulunduğuna dair Yenice Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.201.20057 201 20057 Florinalı Ömer bin Mahmud'u yaralayan Çerkes Murad ve Musa'nın tutuklandıklarına dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.208.20731 208 20731 Çerkes mahalleli Bayram'ın oğlu Mustafa'nın, Safvet bint-i Bekir'i öldürdüğüne dair Gevgili Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.209.20840 209 20840 Kulübeler köyündeki bir velimede atılan silahtan yaralanıp hastaneye yatırılan Çerkes Ali bin Bekir'in vefat ettiğine ve katil Çerkes Musa'nın yakalandığına dair Yenice Kaymakamlığı'nın tahriratı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.30.2947 30 2947 Danço ile Çerkes Receb'in helvacı Bozif'in dükkanına girerek eşyasını çaldıklarına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.40.3915 40 3915 Hasan Ağa ile Hemendos köylü Çerkes Ahmed hakkında yapılan tahkikattan Ahmed'in zanlı olduğu ev yakmadan dolayı verilecek cezaya göre muamele yapılmasının tabii olduğu ve Hafaza Ağa'nın bazı hareketlerinden dolayı kendisine tenbihat yapıldığı ve teferruatına dair Selanik Vilayeti'ne telgraf.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I..L.46.4507 46 4507 Noilyan köyünden Çerkes Salih oğlu Ahmed ile Çerkes Şükrü arasında çıkan tartışmada Ahmed'in Şükrü'yü yaraladığına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.49.4858 49 4858 Çerkes Ramazan bin Nuri hataen silahla kendini yaraladığına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın tahriratı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.49.4879 49 4876 Çerkes Süleyman Ağa'nın harmanında saman ve buğday yığınlarının yakıldığına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın telgrafı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI