Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çerkeş beylerinden Abadbesni, Şahingiray oğlu Hatokay, Horat oğlu Hamzet ve Donakay oğlu Kara Batır adındaki beylerin imdad ve iane edilmesi için taltif edilerek ve çok bekletilmeyerek iade olunmaları hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çerkeş ve Abaza ahvalinden ve asker ile yardım edilmesine dair Sohum sabık Muhafızı Gülsen Beyzade Arslan Bey imzası ile Arslan Mustafa Bey mührü ile Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya gönderilen ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Gümrükten kendisine muhassas olan maaşın gönderilmesi, halkın Ruslarfa olan muamelesi, imdad ve iane gönderilmesi ile donanmanın Karadeniz'e çıkması hakkında Sabık Sohum Muhafızı Gülşenzade Arslan Bey imzasıyla fakat Arslan Mustafa mührü ile Hasan Paşa'ya gönderilen ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çerkeş özdenlerinden dört beyin gelip Tatar Hafız ile İstanbul'a gönderildiği ve harcırahlarının verildiği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kapıhethüdasına mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çerkeş ve Abaza kabailinden elçilikle İstanbul'a giden beylere iltifat ve riayet olunması ve istimalet için ellerine ferman verilmesi münasip olacağı hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kapıhekhüdasına mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çürüksu Fas'a gayet yakın olup halkı da hem cengaver ve hem de Fas'ın vehamet-i havasına alışkın olduğundan Çürüksu, Gönye sancağına ilhak olunarak Faş muhafazasına tayin olunmaları hakkında emir gönderilmesine dair Osman Bey'den Trabzon valisine ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1031 0
HATT-I HÜMEYUN 1032 0
HATT-I HÜMEYUN 1033 0
HATT-I HÜMEYUN 1035 0
HATT-I HÜMEYUN 1036 0
HATT-I HÜMEYUN 1036 0
HATT-I HÜMEYUN 1036 0
HATT-I HÜMEYUN 1036 0
HATT-I HÜMEYUN 1036 0 Kendisine elbise ve kılıç ihsan olunduğundan dolayı teşekkürü havi Açıkbaş hanı tarafından Sadaret kaymakamına şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1038 0 Şam'a gönderilmiş olan Kızanlı Abdülkerim Efendi'nin, Rusya'ya harp açılması üzerine buradaki Türk ve Müslümanların kurtarılması hakkındaki fikirlerini tazelediği, Medine'ye gönderilmesi mahzurlu olduğundan şübheli bir hali görülmediği takdirde ileride vezaretle Anapa Muhafızlığı'na tayin edilmek üzere şimdilik Trabzon'a nakli ile nezaret altında bulundurulması hakkında ve Halet Efendi'den bahis telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1040 0 Rus impatatorunun Erzurum müşiri ile mülakatına ve Maçin havalisinde bulunan Kazakların Azak tarafına alınmasına ve Prusya kralının gelmesine dair arz tezkiresi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1040 0
HATT-I HÜMEYUN 1040 0
HATT-I HÜMEYUN 1040 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI