Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 90 15 ORJİNAL KAYIT NO : 76 Kafkasya üzerinden nakl olunan eşyadan alınan transit resminin lağv olunduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 89 6 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Dağıstan muhacirlerinin familyalarının hicretleri istidası.
HARİCİYE NEZARETİ 89 3 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Dağıstan muhacirlerinin pasaportsuz Rusya'ya gelmekte oldukları.
HARİCİYE NEZARETİ 88 115 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Birçok Çerkeş'in Memalik-i Şahane'ye hicret etmek daiyesinde oldukları şüyuu vuku bulduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 88 82 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Hüseyin ile Serakizade Yusuf un familyalarının hicretleri.
HARİCİYE NEZARETİ 88 81 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Hacı Arslan Bey'in matlubatı.
HARİCİYE NEZARETİ 88 74 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Çerkes muhacirlerden Ali Mirza Bey hakkında vukua gelen sirkat maddesi.
HARİCİYE NEZARETİ 88 70 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Çerkes muhacirlerden Hacı Ahad Efendi'nin işi.
HARİCİYE NEZARETİ 88 69 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Çerkes muhacirlerden Mehmed Efendi isimli şahsın maslahatı.
HARİCİYE NEZARETİ 88 67 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerden Hacı Ahad Efendi'nin davası.
HARİCİYE NEZARETİ 88 56 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Hacı İslam Efendi'nin ailesinin hicretlerine yardımcı olmak için Kafkasya'ya gitmesine izin verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 88 40 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Hacı Ahmed Efendi'nin mesalihi.
HARİCİYE NEZARETİ 88 7 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Daniel Bey'in maslahatı.
HARİCİYE NEZARETİ 88 5 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Rusya'ya avdet etmek arzusunda bulıman Çerkes muhacirlerin yardım talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 87 100 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Çerkes muhacirleri'nin Kafkas hududundan mürurları.
HARİCİYE NEZARETİ 87 47 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Sohumkale'de mukim teba-i Devlet-i Aliyye'den Fenzin oğlu Hacı Hüseyin isimli şahsın borcu.
HARİCİYE NEZARETİ 87 36 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Muhacirin-i Çerakise'den Mehmed Loka isimli şahıs.
HARİCİYE NEZARETİ 87 15 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Çerkez muhacirlerinden Osman ve Ali Efendi'nin familyalarının hicretleri.
HARİCİYE NEZARETİ 87 6 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Kabatay muhacirininden Mehmed Ganimed bin Hacı Ömer isimli şahsın Memalik-i Mahrusa'ya hicreti talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 90 83 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Rauf Paşa'mn tahriratla Rusya'dan hicretlerine müsaade taleb olunması hakkındaki Çerkes familyalarına dair talimat talebi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI