Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MECLİS-İ VALA MVL.1027.46 1027 46 Siroz'da meskun muhacirin-i Çerakise'den Hasan Bey'in kölelerinin adem-i itaatiyle mezruatını zapt etmiş olduklarından tahkik-i keyfiyet olunmak üzere mahallinden istilamı. (3. Rumeli)
HATT-I HÜMAYUN HAT.1027.42781H 1027 42781H Çerkes kabilelerine dağılmak üzere para talebine, Ruslar tarafından Anapa Kalesi'ne atılan güllleler hakkında bir fikir peyda için bunlardan numunelerin gönderildiğine ve Anapa Kalesi'ne de düşman toplarına mukabele edebilecek çapta top gönderilmesine dair Anapa Kaymakamı Osman Paşa'nın şukkaları.
HATT-I HÜMEYUN 1028 0 Rusya'nın Gürcistan'da askeri kalmadığı ve Dağıstan ve Çenkes tarafında çok meşgul olduğu cihetle kendisine İcaralı Ahmed Bey ve Livaneli Ali Bey terfik edilirse Gürcistan'ı zabt etmek kolay olacağı hakkında Açıkbaş Hanı Vahtik Han'dan seraskere gelen ariza. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1028 0
HATT-I HÜMAYUN HAT.1028.42796 1028 42796 Rusya'nın Gürcistan'da askeri kalmadığı ve Dağıstan ve Çerkes tarafında çok meşgul olduğu cihetle kendisine İcaralı Ahmed Bey ve Livaneli Ali Bey terfik edilirse Gürcistan'ı zabt etmek kolay olacağı hakkında Açıkbaş Hanı Vahtik Han'dan seraskere gelen ariza. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1029 0
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Anapa Kalesi'nin Rusların eline geçtiği, kendilerinin Ruslarla harbetmekte olduğu, Trabzon Valisi Hasan Paşa'nın Anapa'ya gelerek beraberce harbedip Anapa'yı kurtarmaları vesair hakkında Çerkeş kabileleri tarafından İstanbul'a gönderilmiş olan Besni, Hatokay, Emrez ve Kadı Batır namındaki beylerin takriri.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çerkeş beylerinden Abadbesni, Şahingiray oğlu Hatokay, Horat oğlu Hamzet ve Donakay oğlu Kara Batır adındaki beylerin imdad ve iane edilmesi için taltif edilerek ve çok bekletilmeyerek iade olunmaları hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çerkeş ve Abaza ahvalinden ve asker ile yardım edilmesine dair Sohum sabık Muhafızı Gülsen Beyzade Arslan Bey imzası ile Arslan Mustafa Bey mührü ile Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya gönderilen ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Gümrükten kendisine muhassas olan maaşın gönderilmesi, halkın Ruslarfa olan muamelesi, imdad ve iane gönderilmesi ile donanmanın Karadeniz'e çıkması hakkında Sabık Sohum Muhafızı Gülşenzade Arslan Bey imzasıyla fakat Arslan Mustafa mührü ile Hasan Paşa'ya gönderilen ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çerkeş özdenlerinden dört beyin gelip Tatar Hafız ile İstanbul'a gönderildiği ve harcırahlarının verildiği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kapıhethüdasına mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çerkeş ve Abaza kabailinden elçilikle İstanbul'a giden beylere iltifat ve riayet olunması ve istimalet için ellerine ferman verilmesi münasip olacağı hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kapıhekhüdasına mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çürüksu Fas'a gayet yakın olup halkı da hem cengaver ve hem de Fas'ın vehamet-i havasına alışkın olduğundan Çürüksu, Gönye sancağına ilhak olunarak Faş muhafazasına tayin olunmaları hakkında emir gönderilmesine dair Osman Bey'den Trabzon valisine ariza.
DAHİLİYE DH.MKT.1029.11 1029 11 Siyah kıyafetle Karadağ'dan Brana'ya geçen ve yakalanarak Selanik'e gönderilen Eşref adlı sahsın İzmir'de Emlak-ı Seniyye Memuru Çerkes Mustafa'nın oğlu olup olmadığının tahkiki.
MECLİS-İ VALA MVL.1029.41 1029 41 İslimye kazasında kain Kaya Burnu karyesi sakinlerinden ve muhacirin-i Çerakiseden Hasan ve Yezid'in; Kızılagaç kazasına tabi Kızıl Yenice karyesi sakinlerinden ve bargir mübayaası isiyle meşgul olan Yuvan ve İstovan adlı tacirleri yolda gündüz vakti kama yoluyla tehdit edip bir miktar paralarını gasbetmeleri sebebiyle gerekli cezaya çarptırıldıkları. (1. Rumeli Katil Sirkat)
HATT-I HÜMAYUN HAT.1029.42835 1029 42835 Anapa Kalesi'nin Rusların eline geçtiği, kendilerinin Ruslarla harbetmekte oldugu, Trabzon Valisi Hasan Pasa'nın Anapa'ya gelerek beraberce harbedip Anapa'yı kurtarmaları vesair hakkında Çerkes kabileleri tarafından İstanbul'a gönderilmiş olan Besni, Hatokay, Emrez ve Kadı Batır namındaki beylerin takriri.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1029.42837 1029 42837 Çerkes ve Abaza ahvalinden ve asker ile yardım edilmesine dair Sohum sabık Muhafızı Gülsen Beyzade Arslan Bey imzası ile Arslan Mustafa Bey mührü ile Trabzon Valisi Hasan Pasa'ya gönderilen ariza.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1029.42837C 1029 42837C Çerkes özdenlerinden dört beyin gelip Tatar Hafız ile İstanbul'a gönderildiği ve harcırahlarının verildigi hakkında Trabzon Valisi Hasan Pasa'dan kapıhethüdasına mektup.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1029.42837E 1029 42837E Çerkes ve Abaza kabailinden elçilikle İstanbul'a giden beylere iltifat ve riayet olunması ve istimalet için ellerine ferman verilmesi münasip olacağı hakkında Trabzon Valisi Hasan Pasa'dan kapıhekhüdasına mektup.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1029.42835A 1029 42835A Çerkes beylerinden Abadbesni, Şahingiray oğlu Hatokay, Horat oğlu Hamzet ve Donakay oglu Kara Batır adındaki beylerin imdad ve iane edilmesi için taltif edilerek ve çok bekletilmeyerek iade olunmaları hakkında.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI