Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.49.4885 49 4885 Hemendos köylü Çerkes Hacı Zekeriya Efendi'nin, harmancısı Mita Angile'yi döverek yaraladığı hakkında Siroz Mutasarrıflığı'nın tahrirat
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.50.4916 50 4916 Suhbaniye köyünden Bayram bin Hüsnü'nün redif erlerinden Çerkes Ahmed tarafından yaralandığına dair Siroz Mutasarrıfığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.52.5126 52 5126 Kamaryan köylü Hasan b. iboş ile Ahmed b. Ferhad'ın hizmetkarı ismail'in Çerkesler tarafından yağmalandığına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın tahriri.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.61.6027 61 6027 Çerkes Hüseyin Efendi'yi yaralayan İsmail'in tahkikat neticesinde nezarete alındığına dair Karaferye Kaymakamlığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.88.8759 88 8759 Hacı Hasan Ağa'nın zevcesi ve oğlunun Çerkes Yusuf tarafından ağır suretle yaralanmaları ve failinin aranılmasına dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.1.45 1 45 Yunan Muharebesi’nde şehit olan kardeşinin çocuklarına da bakmak zorunda kalan ve zor durumda olan Çerkes igor b. Çanmot'un yardım isteyen dilekçesi.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.115.11412 115 11412 Manastır Dalikler karyesinden Çerkes ikbal Hanım'ın, eşraftan Raif Efendi'deki alacaklarının tesviyesine dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.12.1144 12 1144 iştib belediye eczacısının gitmesi üzerine yerine kendisinin tayinini isteyen Ferik Çerkes Ali Berri Pasa hafidi Eczacı Yüzbaşı ismail Fevzi Bey'in dilekçesi.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.12.1153 12 1153 Siroz'dan umum Çerkes muhacirleri namına Abdullah ve Ahmed Ağa'nın, kendilerine tapu verilmesini talep eden istidaları.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.12.1177 12 1177 Siroz Mutasarrıfı es-Seyyid Zeyneddin Bey'in, Çerkes Ahmed Afeş'in ilamının vasiye tebligi ve icrası hakkında yazısı ile Siroz Şeriyye Niyabeti'nin vasiyetle ilgili kararı ve Ahmed Afeş'in ilgili istidaları.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.122.12160 122 12160 Siroz'dan Çerkes Abdullah İbrahim'in, samanlarını yakan suçluların ortaya çıkarılması hususunda karye ahalisinden yardım alınması hususundaki istidası ve ilgili muamele.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.134.13398 134 13398 Priştine'nin Lepniye karyesi Sırblarının, Lipoliçe karyesi ormanından odun kestikleri halde Arnavud ve Çerkeslerin kendilerine mani olduklarına dair yazdıkları istida ve ilgili muamele evrakı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.159.15883 159 15883 Kendisine bir miktar para yardımı yapılmasına dair Selânik'ten Çerkes muhacirlerinden Emine Hanım'ın istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.16.1513 16 1513 Babalarından kalan tarlayı Çerkes İsmail'in zabt ettiğini şikayet eden Radoviste kasabası Ali Ağa Mahallesi'nden Fatma ve Zehra bint-i Ahmed'in dilekçesi ile ilgili cevap.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.27.2671 27 2671 Bursa'nın Kavaklı köyünden Çerkes Resid'in, katl meselesinden dolayı tutuklu bulunduğundan bahisle meccanen Selanik'den Siroz'a nakline dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.29.2893 29 2893 Ustrumca jandarma emeklilerinden Çerkes Yusuf ve yedi arkadaşının, maaşlarının verilmesine dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.30.2913 30 2913 Yanya'dan Çerkes Süvari Yüzbasısı İslam Yaşar'ın, münhal yerlerden birine nakil ve tayinine dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.31.3009 31 3009 Selanik'den Binbaşı Davud Süleyman Bey'in, kendisi Çerkes olduğu halde Arnavud Komitesi'ne mensup diyerek istikbalinin söndürüldüğüne dair istidası ve ilgili muamelat.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.6.553 6 553 Siroz Hapishanesi’nde tutuklu Çerkes Mehmed'in kanun hilafına bir katl hadisesinden dolayı hapsedildiğini ve adalet talep ettiğini bildiren telgraf istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.66.6518 66 6518 Siroz'dan Çerkes Mehmed Bey-zade Süleyman'ın, Anadolu'ya muhaceretine müsaade olunması, Bulgar müfsidlerinin faaliyetleri ve polis komiserligine tayinine dair istidası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI