Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6631 97 6631 Karaman Valisi Vezir Çerkes Hasan Pasa için İçil sancağı kazalarında üç taksit halinde toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Ermenek Naibi es-Seyyid Ahmed'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6632 97 6632 Vezir Çerkes Hasan Pasa'ya tevcih olunan Karaman eyaleti kazalarından toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Kayseri Naibi es-Seyyid Ömer'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6633 97 6633 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Aksaray Naibi es-Seyyid Mustafa'nın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6634 97 6634 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Aladag Naibi es-Seyyid Mehmed'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6635 97 6635 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Ilgın Naibi es-Seyyid Yusuf'un ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6637 97 6637 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Gafriyad Naibi es-Seyyid Ali'nin ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6640 97 6640 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Göç-i Kebir Naibi Osman'ın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6642 97 6642 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Perluganda Naibi es-Seyyid Osman'ın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6644 97 6644 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Beysehir Naibi es-Seyyid brahim'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6645 97 6645 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Seydisehir Kadısı Halil'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6646 97 6646 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Kırsehir Naibi Hüseyin'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6647 97 6647 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Larande Naibi el-Hac Ali'nin ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6648 97 6648 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair İshaklı Naibi Mustafa'nın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6649 97 6649 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Aksehir Naibi es-Seyyid Abdurrahman'ın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.97.11409 97 11409 Adana Mirmiranı Çerkes Ahmed Pasa'nın miriden istikrazını havi senedi. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.97.11440 97 11440 Kaymakam Yusuf Pasa adamlarından İbrahim Aga marifetiyle Girid'de vefat eden Çerkes İsmail Aga muhallefatından alınan mebaligi havi tezkire. a.g.tt
CEVDET C..ADL.97.5880 97 5880 Bozok Mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'nın maktul Ahmed Pasa zimmetindeki matlubatının maktulun esrarına vakıf olanlardan tahsili ve maktulun oğlu Mustafa Bey'in affedilmesi istirhamı. g.tt
CEVDET C..HR..97.4835 97 4835 Anapa ve Soğucuk kaleleri ve Gelincik Limanı Muhafızı Seyyid Ahmed Pasa Elburz eteklerine ve Kuban suyu boyuna kadar mahallerin cümlesi üzerine serasker tayin kılındığına ve müşarünileyhin reyi dairesinde hareket etmeleri lüzumuna dair Abaza, Çerkes ve Nogay kabileleri ileri gelenlerine ve ulemasına hitaben yazılan hüküm. g.tt
DAHİLİYE DH.SFR.97.26 97 26 Elazığ'da askeri erkanın evlerinin soyulduğu, Çete Reisi Çerkes Mehmet Bey ve aveneleri ile mağsubatın ele geçirilemediği ve Polis Müdürü Hulusi Efendi'nin vazifesini ihmal ettiği haberlerinin tahkikine dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Mamuretülaziz Vilayeti'ne çekilen telgraf.
EVKAF EV.BRT.97.13 97 13 Tevcih, hitabet, berat, imamet, İbrahim ibn Mahmud, Mehmed ibn Mustafa, Çerkes Mehmed Ağa Türbesi Vakfı (İstanbul), Cami-i Şerif (Kocadere Karyesi)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI