Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.11.1034 11 1034 Tapulu arazilerini kanunsuz olarak zabteden Çerkeslerin, arazilerinden çıkarılması ve gerekenin yapılması için Siroz Mutasarrıflığı'na emir verilmesini isteyen arazi sahiplerinden Avusturya tebaasından Todoragi, Niğlidor ve kardeşlerinin telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.124.12335 124 12335 Boyova köyünden Çerkes oğlu Mehmed'i yaralayan, Mustafa Çavuş'un çobanlarından Hasan ve Hüseyin'in yakalandıklarına dair Sarışaban Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.145.14497 145 14497 Demirhisar'ın Kırşova karyesinden Bulgar Çerkes Kata Veled-i Atnaş'ın komşusu Rum Dimitri veled-i Nikola tarafından yaralandığına ve tahkikatına dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.176.17556 176 17556 Yenice Orman korucularından Çerkes İlyas'ın Kıslar köyü civarında cesedinin bulunduğuna dair Yenice Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.201.20057 201 20057 Florinalı Ömer bin Mahmud'u yaralayan Çerkes Murad ve Musa'nın tutuklandıklarına dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.208.20731 208 20731 Çerkes mahalleli Bayram'ın oğlu Mustafa'nın, Safvet bint-i Bekir'i öldürdüğüne dair Gevgili Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.209.20840 209 20840 Kulübeler köyündeki bir velimede atılan silahtan yaralanıp hastaneye yatırılan Çerkes Ali bin Bekir'in vefat ettiğine ve katil Çerkes Musa'nın yakalandığına dair Yenice Kaymakamlığı'nın tahriratı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.210.20928 210 20928 Kesendire Jandarma süvarisi iken vefat eden Çerkes Salih'in mütedahil alacağının ödenmesine dair Selanik Vilayeti'ne gönderilen tezkire.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.30.2947 30 2947 Danço ile Çerkes Receb'in helvacı Bozif'in dükkanına girerek eşyasını çaldıklarına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.40.3915 40 3915 Hasan Ağa ile Hemendos köylü Çerkes Ahmed hakkında yapılan tahkikattan Ahmed'in zanlı olduğu ev yakmadan dolayı verilecek cezaya göre muamele yapılmasının tabii olduğu ve Hafaza Ağa'nın bazı hareketlerinden dolayı kendisine tenbihat yapıldığı ve teferruatına dair Selanik Vilayeti'ne telgraf.
ŞURAY-I DEVLET TFR.I.SL.45.4406 45 4406 İlam harcının ödenmesinden dolayı uygunsuz sözler sarfeden Çerkes Ramazan'ın Adliye'ye gönderildiğine dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.49.4858 49 4858 Çerkes Ramazan bin Nuri hataen silahla kendini yaraladığına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın tahriratı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.49.4879 49 4876 Çerkes Süleyman Ağa'nın harmanında saman ve buğday yığınlarının yakıldığına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.49.4885 49 4885 Hemendos köylü Çerkes Hacı Zekeriya Efendi'nin, harmancısı Mita Angile'yi döverek yaraladığı hakkında Siroz Mutasarrıflığı'nın tahrirat
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.50.4916 50 4916 Suhbaniye köyünden Bayram bin Hüsnü'nün redif erlerinden Çerkes Ahmed tarafından yaralandığına dair Siroz Mutasarrıfığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.52.5126 52 5126 Kamaryan köylü Hasan b. iboş ile Ahmed b. Ferhad'ın hizmetkarı ismail'in Çerkesler tarafından yağmalandığına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın tahriri.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.61.6027 61 6027 Çerkes Hüseyin Efendi'yi yaralayan İsmail'in tahkikat neticesinde nezarete alındığına dair Karaferye Kaymakamlığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.88.8759 88 8759 Hacı Hasan Ağa'nın zevcesi ve oğlunun Çerkes Yusuf tarafından ağır suretle yaralanmaları ve failinin aranılmasına dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.15.94 15 94 Çerkes muhacirlerinin iskanına dair malumat verilmesi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.18.97 18 97 Niksik ve diğer mevkilere iskan olunacak muhacirlere Karadağlılardan gelebilecek tahrikata karsı askeri tedbir alınması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI