Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1015 0 Anapa canibine gönderilecek kaymakamın; Trabzon Valisi ve Bahr-ı Siyah Seraskeri Hasan Paşa'nın hazinedarının tayininin tensib edildiğine, kabileler tarafından İstanbul'a gönderilen elçilerin henüz gelmediğine ve kabileleri Türkiye'ye bağlamak için alınan tedbirlere dair mezkur Hasan Paşa'nın kaymakam paşaya şukkası.
HATT-I HÜMEYUN 1015 0 Anapa'ya gönderilmesi icab eden nüfuzlu bir kaymakam meselesine ve Anapa'dan Trabzon'a kadar olan havalide Ruslara karşı alınan tedabir ve ahali-i mahalliyenin tuz ve buz gibi bazı ihtiyaçlarının tahdidi meselesine ve bu ahalinin mizaç ve ahlakının asker toplama hususundaki su-i tesirine vesaireye dair Trabzon Valisi ve Bahr-ı Siyah Seraskeri el-Hac Hasan Paşa'dan kaymakam paşaya kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Düşman tarafından zabtolunan Anapa Kalesi'nde esir düşen Osman Paşa askerlerinden memlekete iade edilenlere dair malumatı havi Trabzon Valisi ve Bahr-ı Siyah Seraskeri el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Rusların tecavüzüne giriftar olarak pek çok eziyet çeken Çerkeş kabilelerinin İstanbul'a şikayetlerini anlatmak için seçtikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Rusların tecavüz ve taaddisinden muzdarib olan Çerkeş kabilelerinin şikayetlerini anlatmak için İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın şukkası.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Rusların tecavüz ve taaddisinden mutazarrır olan Çerkeş kabilelerinin arz-ı hal için İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Rusların tecavüz ve taaddisinden mutazarrır ve meştası olan Çerkeş kabilelerinin İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti ile bazı mahallerde tesisini istedikleri müstahkem mevkilerin tarifini havi Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın şukkası.
HATT-I HÜMEYUN 1017 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'nın Anapa müdafaasına müretteb asker için istediği zahire ve çadırın gönderilmesi ve Canik ile Faş arasındaki kalelere müretteb askerler için emirler yazılması ve müşarünileyhe istiklal verilerek Trabzon seraskeri unvanı ile emr-i ali ısdarı ve beş yüz kese akçe irsali lüzumuna dair Sadaret'ten yazılan tahriratın arzı. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1019 0 Memuriyetini tebrik ile bir kaç gün sonra bulunduğu mahalden hareket ederek nezdine geleceğine dair Anapa Kaymakamı Osman Paşa'dan Trabzon Valisi Mürsel Bey'e mektup.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI