Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMAYUN HAT.22.1043 22 1043 (Benim vezirim. Telhisin malum-ı hümâyûnum olmuştur. Vakıa Çerkes Paşa ise yarar vezir idi. Rahmetullahi aleyh Ağriboz mansıbını Hora zade Ahmet Pasa'ya tevcih ve Berköy'üne tevkif eylemişsin, güzel. Gayrı asi Mahmud'un izalesi tedbiri dahi ne gûne iktiza eder ise icra edesiz. Hak Teâla her hususunuzda muvaffak eyleye.) yazılı hatt-ı hümayun. a.g.y.tt
DAHİLİYE DH.MKT.2189.38 2189 38 Ankara'da mukim Çerkeszade Ahmed ve arkadaşı Süleyman'ın Sivrihisar kaymakamı, sabık naibi, belediye reisi, telgraf ve posta müdürü ve bir zabıta memuru hakkındaki şikayetlerinin tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.2189.38 2189 38 Ankara'da mukim Çerkeszade Ahmed ve arkadaşı Süleyman'ın Sivrihisar kaymakamı, sabık naibi, belediye reisi, telgraf ve posta müdürü ve bir zabıta memuru hakkındaki şikayetlerinin tahkiki.
HARİCİYE NEZARETİ 1243 0
HARİCİYE NEZARETİ 29 2
HARİCİYE NEZARETİ 29 3
HARİCİYE NEZARETİ 29 4
HARİCİYE NEZARETİ 29 5
HARİCİYE NEZARETİ 29 6
HARİCİYE NEZARETİ 29 7
HARİCİYE NEZARETİ 29 8
HARİCİYE NEZARETİ 29 9
HARİCİYE NEZARETİ 29 10
HARİCİYE NEZARETİ 29 11
HARİCİYE NEZARETİ 29 12
HARİCİYE NEZARETİ 29 13
HARİCİYE NEZARETİ 29 14
HARİCİYE NEZARETİ 29 15
HARİCİYE NEZARETİ 29 16
HARİCİYE NEZARETİ 29 17
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI