Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1143 0
HATT-I HÜMEYUN 1144 0
HATT-I HÜMEYUN 1144 0
HATT-I HÜMEYUN 1145 0
HATT-I HÜMEYUN 1145 0
HATT-I HÜMEYUN 1149 0
HATT-I HÜMEYUN 1160 0
HATT-I HÜMEYUN 1164 0
HATT-I HÜMEYUN 1164 0
HATT-I HÜMEYUN 1164 0
HATT-I HÜMEYUN 1165 0 Rusya'nın Anadolu hududunda tecavüzatın meni ve Gürcüden alınan esirlerin iadesi ve Faş Boğazı'ndan Rusya gemilerinin geçmesine mümanaat olunmaması vesair o ahval hakkında emirler neşrolunmasına dair Rusya Ortaelçisi İtalinski'nin Babıali'ye verdiği takririn tercümesi.
HATT-I HÜMEYUN 1165 0 Rusya ile akdolunan musalehada Kuban suyunun bu tarafı kamilen Osmanlı Devleti'ne ilkası olup musaleha mucibince oralardan Rusların çekilmesi ve kaleleri teslim etmesi icab ettiği ve Rusların Güryel ve Açıkbaş vesair o havalide alakası olmadığı hakkında Trabzon Valisi Süleyman Paşa'nın Kütayis'te olan Rus kumandanına gönderdiği cevabın sureti.
HATT-I HÜMEYUN 1165 0 Batum limanından Faş kalesine kadar olan kalelerin birbirine olan uzaklıkları, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1165 0 Rusların Gürye ve Faş taraflarında toprak kaleler inşa etmekte olduğu ve tagallubu zahire almaya giden kervana zahire vermedikleri ve Rusların Ağa kalede zahire topladıklarının öğrenildiği hakkında Çıldır Valisi Selim Paşa'dan Trabzon Valisi Süleyman Paşa'ya gelen şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1165 0
HATT-I HÜMEYUN 1165 0
HATT-I HÜMEYUN 1165 0
HATT-I HÜMEYUN 1165 0
HATT-I HÜMEYUN 1165 0
HATT-I HÜMEYUN 1167 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI