Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1012 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya Anapa Muhafızlığı tevcih olunduğundan sadır olan emrin Divan-ı Hümayun'dan derkenar edilmesi hakkında Sadaret buyruldusu. Derkenarlarda mevcuttur.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Anapa'ya azimetinde yanında bin beş yüz nefer götüreceği ve bunları kendi vilayeti dahilinden tedarik edip oraya vardıktan sonra işin icabına göre hareket edeceği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kaymakama tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 İstanbul'dan gelen Çerkeş beyleri ile beraber Anapa'ya azimet üzere olup icab eden şeyleri kapıkethüdasına tahrir edeceği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Babıali'ye hitaben yazdığı evrakın oraya gönderilmesi hakkında Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan kapıkethüdasına gelen tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Kars'dan Trabzon'a borçlu geldiği ve şimdi Anapa'ya memur edilip bir çok masraf ihtiyarı zaruri olduğu cihetle iane-i seferiye namıyla vilayetten beş yüz kese tahsil etmesine müsaade olunması hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kapıkethüdasına gelen mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Anapa seferi masrafı için vilayetten beş yüz kese iane cemine müsaade olunması hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Kendisi Anapa'ya azimetinde yerine bırakacağı mütesellimler vesaireye halkın itaat etmesi için kapıkethüdasına gönderdiği defter mucibince evamir ısdar olunması hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Anâpa'da kale yapılması gereken yerleri keşfedip haritasını çıkarmak için maiyyetine bir mühendis halifesi tayin olunması hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Anapa'ya göndereceği ağaların memuriyetlerini müşir yazılacak fermanların yazılacağı zatların isimlerini havi ariza. «•
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI